Opening expositie op 9 december 2018, 14.00 uur.
Loopt tot eind februari 2019

Ann Glynn
Het werk van Ann Glynn is sterk bepaald door haar opvoeding, milieu en de bewogen geschiedenis van de Ierse bevolking die ook haar geschiedenis is. De dieren, koppen en bijzondere figuren verwijzen naar een oude cultuur en naar de ongelijke strijd die haar voorouders voerden tegen kolonisatie, onteigening en de onderdrukking van de Ierse identiteit.

Hannie Ramaer
De steeds terugkerende thema’s in het werk van Hannie Ramaer zijn mensen en dieren, maar het zijn vooral vrouwen die in haar werk een prominente plaats innemen. Al decennia lang werkt zij uiterst consequent en vasthouden aan een uitgebreid oeuvre en heeft daarbij onmiskenbaar een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld.